Eldstad och rökkanal

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Många vill installera en öppen spis eller en braskamin för uppvärmning och trivsel. För denna åtgärd krävs det att en anmälan görs. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt och ser till att den är miljögodkänd.

Före installation eller ändring av en eldstad, som kakelugn, braskamin, braskasett eller panna och rökkanal ska du lämna in följande handlingar till plan- och byggenheten: 

  • Anmälningsblankett, ifylld och underskriven
  • Förslag till kontrollplan
  • Planritning (märk ut var i huset eldstaden ska placeras), ritningen ska vara i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Fasadritning där skorsten finns inritad, i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Prestandadeklaration på eldstad samt rökrör om sådant installeras.

Skicka in din anmälan

Nu kan du skicka in dina bygglov/anmälningsärenden digitalt i vår nya e-tjänst NovaBygg. Genom att använda e-tjänsten får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar, du kan följa handläggningen av ditt ärende samt kommunicera med din bygglovshandläggare direkt i e-tjänsten.

NovaBygg - våra digitala e-tjänster

Startbesked

Innan du börjar installera braskamin eller annan eldstad måste du ha ett startbesked från byggnadsnämnden. Startbeskedet erhålls efter att anmälan och förslag till kontrollplan har blivit godkända. Installationen ska utföras av kunnig installatör eller hantverkare. Rådgör med skorstensfejarmästare. 
Information om startbesked hittar du här.

Slutbesked

Innan installationen tas i bruk måste du ha ett slutbesked. Slutbesked erhålls genom att lämna in undertecknad kontrollplan samt intyg från skorstensfejarmästaren. 
Information om slutbesked hittar du här.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 19§. Sanktionsavgiften för utebliven anmälan är 0,25 prisbasbelopp.

Prata med Plan-och byggenheten

Har du frågor eller behöver hjälp att ta fram handlingar, ritningar m.m. kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig.
Telefontider: mån-fre 08.00 -16.00
Tel: 0505-17000 
Mail: bygg@karlsborg.se