Uppdaterat om ny översiktsplan - utvecklingsinriktningen finns på plats!

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Processbeskrivning av arbetet med ny översiktsplanen som

4 juli 2024

Utvecklingsinriktningen är den första av tre delar som ska utgöra kommunens nya översiktsplan. Utvecklingsinriktningen redovisar i generella drag kommunens långsiktiga avsikter och lyfter fram prioriteringar för utvecklingen av bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer.

 • För bebyggelse redovisas ortsfunktioner och prioriterade utbyggnadsriktningar för större orter samt platser för mindre kompletteringar.
 • För natur och friluftsliv redovisas övergripande samband mellan naturvärden och friluftslivets intressen.
 • För kommunikationer redovisas de viktigaste kopplingarna och övergripande sambanden med fokus på utveckling för hållbara resmöjligheter och godstrafik.

Utgår från visionen

Utvecklingsinriktningen utgår från kommunens vision "Karlsborg 2035 - ett liv med guldkant" och baseras på information som hämtats från dialog med förtroendevalda, tjänstepersoner, näringsliv, invånare samt mål och kunskapsunderlag på kommunal, regional, nationell och global nivå.

Planeringsstrategier

Utvecklingsinriktningen innehåller övergripande strukturer och samband som är relevanta på lång sikt och består av sex planeringsstrategier samt en karta med tillhörande text som beskriver dess strukturer:

 • Lagom är bäst! - balans mellan olika intressen
 • Hem ljuva hem! - bostaden i fokus
 • Rätt sak på rätt plats! - ansvarsfull markanvändning
 • Alla vägar bär till (och från) kommunen! - alla har möjlighet att hållbart transportera sig
 • Starkare tillsammans! - mötesplatser och en meningsfull fritid för alla
 • Jorden vi ärvde! - värna om jordens resurser och ta ansvar för vad vi lämnar efter oss

Kartbild

Den här kartbilden illustrerar inriktningen (klicka på kartan för större bild):

På gång just nu

 • Framtagande av Riktlinjer för bostadsförsörjning
 • Identifiering och utvärdering av utvecklingsområden

Möjlighet att tycka till senare i höst

Hela översiktsplanen kommer sent i höst att gå ut för samråd och senare granskning så att kommuninvånare, näringsidkare och myndigheter har möjlighet att komma in med synpunkter.


Mer om översiktsplanen

På vår samlingssida om hela arbetet kan du ta del av mer information: Ny översiktsplan

Nyheter om översiktsplanen

 • Processbeskrivning av arbetet med ny översiktsplanen som

  Uppdaterat om ny översiktsplan - utvecklingsinriktningen finns på plats!

  4 juli 2024

  Utvecklingsinriktningen är den första av tre delar som ska utgöra kommunens nya översiktsplan. Utvecklingsinriktningen redovisar i generella drag kommunens långsiktiga avsikter och lyfter fram prioriteringar för utvecklingen av bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer.

 • Dialogträff i Mölltorp 2023-09-28

  Nya översiktsplanen: Arbete pågår med att sammanställa underlaget

  20 februari 2024

  Arbetet med översiktsplanen pågår för fullt och under hösten 2023 genomfördes ett antal medborgardialoger på olika platser i kommunen. För att få fram ytterligare underlag har även näringslivet, elevråd, kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda deltagit i samtal och workshops.

 • Översiktsplan

  Ny översiktsplan är på gång!

  31 augusti 2023

  Planering och förberedelser är i full gång för att dra i gång arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för att peka ut riktningen för Karlsborgs utveckling in i framtiden.