Om Mölltorpskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vår verksamhetsidé är: Trygghet – Glädje – Delaktighet.

Mölltorpskolan ligger naturskönt belägen vid sjöarna Kopparsjön och Kyrksjön. På skolan går det cirka 115 elever i åldrarna 6 – 12 år. På skolan finns förskoleklass, årskurs 1 – 6 samt fritidshem. Mölltorpskolans fritidshem arbetar som en stor avdelning, men är uppdelade i mindre grupper större delen av dagen.

Via Barn- och Elevhälsan har vi tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och talpedagog. Personalen på skolan strävar efter att eleverna ska möta positiva, inspirerande och intresserade vuxna som sätter gränser och ställer krav anpassade utifrån elevens behov av utveckling och stimulans. 

Eleverna ska uppleva varje skoldag trygg, meningsfull och utvecklande. Eleverna ska utveckla hela sig, kroppen, känslorna, tänkandet och skapandet. Eleven ska utveckla en kunskap, väl förankrad i nutid och dåtid, användbar i framtiden.

Frånvaro och ledighet ska alltid anmälas till skolan.

Tillsammans var ett projekt som pågick under åren 2017-2019, finansierat av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden där Elevhälsan i Karlsborgs kommun tillsammans med psykologi för lärande (PFL) arbetat med fokus på psykisk hälsa.