Kommunala pensionärsrådet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunala pensionärsrådet i Karlsborg är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser och nämnder.

Organisation

Rådet består av representanter från kommunen och olika pensionärsorganisationer.

Uppdrag

Rådet ska:
  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • medverka vid förberedelse för upphandling av vårdgivare.
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.