Äldreomsorg och senior

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Äldre par som håller om varandra

När man blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan man behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan du ansöka om insatser inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemvård med kompetent personal och många olika insatser. För dig som trots allt inte längre klarar av att bo hemma kan man ansöka om särskilt boende.

Många av de stödinsatser som kommunen erbjuder behöver du ansöka om. Det kan till exempel vara:

 • hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad, städning eller måltider 
 • dagverksamhet för en socialare vardag
 • färdtjänst
 • trygghetslarm
 • bostadsanpassning
 • äldreboenden för dig som inte kan bo kvar i din nuvarande bostad

I kommunen finns också aktiviteter/stöd som du inte behöver ansöka om, till exempelvis delgatande i seniorträffar (träffpunkter).

 • Portponä

  Avgifter äldre och funktionsnedsatta

  Om du får hjälp från kommunen, exempelvis hemvård, betalar du avgifter för det. Avgifterna gäller år 2019.

 • Kuvert med symbol @

  Ansökan

  Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stödinsatser kan ansöka om stöd från kommunen. På den här sidan kan du läsa mer om hur en ansökan går till och vem du ska vända dig till för att få hjälp med din ansökan.

 • Äldre par som blir serverade mat

  Boende för dig som är äldre

  Boende för dig som inte kan få dina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

 • Seniorer som sitter tillsammans i en park

  Dagverksamhet

  Dagverksamhet är biståndsbedömt och till för dig som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare. Du kanske vill ha någon att äta och fika tillsammans med? Vi vill underlätta så att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

 • Äldre dam håller i mugg

  Hemtjänst, trygghetslarm och bostadsanpassning

  Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i det egna hemmet.

 • Färdtjänst - man i rullstol som får hjälp

  Färdtjänst

  Karlsborgs kommun samarbetar med Tibro och Hjo kommuner i frågor som rör kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

 • Äldre damer som spelar spel

  Träffpunkter

  Träffpunkterna är en gemensam mötesplats för seniorer.

 • Besöksservice till äldre

  Känner Du dig ensam och skulle vilja ha någon som besöker dig? Karlsborgs Rödakorskretsar, i samarbete med Karlsborgs kommun, har en besöksservice till äldre ensamma i kommunen.

 • Montering av brandvarnare

  Servicetjänst

  Servicetjänst via arbetsmarknadsenheten.