Grupp i återfallsprevention – vi hjälper dig att undvika återfall i missbruk

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vägvisare med texterna "Framåt" och "Tillbaka"

Upplever du att du har bekymmer med alkohol, narkotika eller spel om pengar? För dig erbjuder vi en grupp i återfallsprevention som ska hjälpa dig att undvika återfall i risk- eller missbruk. Gruppen vänder sig till dig som har varit nykter eller drogfri i åtminstone ett par veckor, detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av behandlingen.

Gruppen är en förebyggande och rådgivande serviceinsats. Det innebär att du inte behöver ha ett beslut från en socialsekreterare för att delta i träffarna och att du inte kommer registreras i socialtjänstens register. Vi som leder gruppen har dock anmälningsplikt om vi tror att du eller personer/barn i din närhet far illa.

Detta är ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner vilket innebär att deltagarna kan komma från alla tre kommuner. Träffarna är helt kostnadsfria och vi bjuder på fika!

Tid och plats

Gruppen startar måndagen den 30 oktober 2023 och träffas sedan under åtta veckor, måndagar kl. 13.30-15.30. Plats meddelas efter sista anmälningsdag.

Anmälan

Anmälan görs via anmälningsformuläret eller via e-post till: 
rickard.taubner@karlsborg.se.

Anmäl dig senast den 18 oktober.

Gruppledarna kommer sedan kontakta dig för att se att den här insatsen passar för dig och dina behov.

Frågor?

På vår fråga- och svarsida kan du ta del av mer information: Frågor och svar - Grupp i återfallsprevention

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Rickard Taubner på kommunens individ- och familjeomsorgsenhet. Se under fliken kontakt högst upp på sidan.

Intresseanmälan