Vad kostar bygglov eller anmälan?

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Hammare, handskar, spik och hus

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas även ut en avgift vid avslag av sökt lov.
Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Kontakta plan-och byggenheten

Om du har frågor gällande bygglovsavgifter hör av dig till plan- och byggenheten och be att få tala med bygglovshandläggare.
Telefontider: mån-fre 08.00 -16.00
Tel: 0505 - 17000 
Mail: bygg@karlsborg.se