Att vara familjehem

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Barn som kollar på Ipad

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en personlig trygghet och stabil familjesituation.

Att familjen har tid, ork och plats i hemmet för ytterligare en familjemedlem och sist men inte minst förståelse för hur barn och unga kan ha det i dag.

Ett familjehemsuppdrag innebär i de flesta fall en hel del slit och jobb men att du, som familjehem, också kan räkna med att få mycket tillbaka i form av kärlek, glädje, nya kunskaper och stimulans.

Alla barn och familjer är unika

Du behöver inte vara någon slags expert, men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling - av egna barn eller genom arbete med barn. Varje barn är unikt och har sina speciella behov och förutsättningar. Varje familjehem är också unikt. Att förutse i detalj vad det skulle innebära för dig och din familj om ni tar emot ett barn är därför omöjligt!

Familjehemmet är en av fler i ett team kring barnet

Som familjehemsförälder är du en del i ett team kring ett placerat barn och har i de flesta fall många samarbetspartners: barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten och ibland på barnpsykiatrisk mottagning eller BUP samt lärare och personal på skola eller i barnomsorg.

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. Det kan till exempel innebära att ni hjälper barnet/ungdomen att träffa sina föräldrar och övrigt nätverk. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om en placering går bra.

Vilken ersättning får du som familjehem?

Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas. Ersättningen, i överenskommelse med socialtjänsten, du har rätt till består av:

  • skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
  • omkostnadsdel som ersätter familjehemmets utgifter för barnet såsom mat, bostad, kläder, fickpengar, resor med mera.