"" Bygga, bo & miljö

Flytta till Karlsborg

Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns strand. Här finns det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. Nyfiken, intresserad av att flytta hit? Här får du information och inspiration!

Samhälls-
planering

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som exempelvis gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som exempelvis bostäder, handel och industri.

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet kan höra byggnader, skog och vatten med mera.

Bostäder och lediga tomter

I Karlsborgs kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet med bostads- eller hyresrätt.

Bygga och riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd. Här finns information om bland annat bygglov och regler för dig som ska bygga nytt, renovera, bygga till eller bygga om ditt hus.

Brandskydd och sotning

Kontroll av brandskydd och sotning inom Karlsborgs kommun sköts av Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).

Bredband och fiberutbyggnad

Här hittar du mer information om fiberanslutning och utbyggnaden av stadsnätet i Karlsborg och Skaraborg.

Energi och klimat

I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt.

Avfall och återvinning

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Karlsborgs kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.

Vatten och avlopp

Karlsborgs kommun ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Djur, miljö och hälsoskydd

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies