Karlsborgs flyktingmottagande

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborg har blivit ett mångkulturellt samhälle där invånarantalet ökar. Vår kommun är i behov av fler invånare i arbetsför ålder och vi vill vara med och bidra till att de asylsökande trivs och vill bosätta sig i samhället vid besked om uppehållstillstånd.

Att befolkningsantalet ökar är något positivt för Karlsborgs kommun som under flera år minskat i antal enligt den årliga befolkningsstatistiken. Flyktingmottagandet, med människor från världens alla hörn, bidrar till ökade kulturella inslag och insikter i samhället vilket är utvecklande för vår bygd. Vi hoppas att vi invånare och anställda i kommunen tillsammans kan hjälpa till att bidra med gott bemötande, vänskap, hjälp i samhället, föreningsgemenskap, praktikplatser och anställningar.

I Karlsborgs kommun bor idag både nyanlända med uppehållstillstånd som hänvisats till kommunen utifrån en nationell fördelning och de som på egen hand har hittat bostad och bosatt sig i kommunen efter uppehållstillstånd.

Majoriteten av de asylsökande bor i Migrationsverkets externa boenden, det vill säga lägenheter som Migrationsverket hyr. Men ett antal har ordnat eget boende.

Integrationssamordnare

Sedan våren 2016 finns funktionen integrationssamordnare som är en strategisk förvaltningsövergripande funktion som förutom att arbeta utvecklande med integrationsfrågor i kommunen också fungerar som en informationskanal mellan myndigheter såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt länsstyrelsen, lokala politiker och chefer. Tjänsten ska vara en resurs för kommunens förvaltningar när det gäller integrationsfrågor och även ett stöd för föreningsliv och allmänhet i frågor kring asylsökande och nyanlända.

Kontaktuppgifter till integrationssamordnaren hittar du högst upp på sidan.

Ansvarsfördelning

Kontaktuppgifter hittar du högst upp på den här sidan.

Caroline Falkander - Ansvar för strukturella frågor och information kring integrationsarbetet i Karlsborg samt är kontaktperson för allmänheten, föreningslivet och kommunala verksamheter när det gäller integrationsfrågor. 

Susanna Larsson - Ansvarar bland annat för att träffa och guida asylsökande familjer med barn som vill börja i skolan.