Energiråd till företagare

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Som företagare har du mycket att vinna på att minska elförbrukningen på ditt företag. Här får du några enkla tips på energibesparande åtgärder som bara för med sig små eller inga investeringar, men som kan göra stor skillnad för många företag.

Starta inte alla maskiner samtidigt!

Om alla maskiner startas samtidigt på morgonen kommer elsystemet att belastas i onödan och dessutom får ni själva höga effektuttag, vilket påverkar effektavgiften som ingår i de flesta företags elavtal. 

Försök planera produktionen så att olika maskiner kan startas med en timmes mellanrum - eller kanske inte alls den dagen - för att förskjuta effektuttagen mellan timmarna.

Prata gärna med personalen om möjligheterna att förskjuta arbetsdagen någon eller några timmar om det går, andra länder gör så.

Stäng av punktutsug

Stäng av punktutsug om de inte behövs, annars suger de ut uppvärmd luft i onödan.

Har du en central suganläggning för spån eller förorenad luft ska punktutsugen vid maskinerna stängas när maskinen inte används. Om det finns automatspjäll ska de kopplas till maskinens huvudströmbrytare. Annars skapar ni rutin att stänga manuellt. Vill du investera lite mer kan fläkten varvtalsstyras av en undertrycksgivare på sugsidan.

Stäng av spånsugen om den inte behövs.

Värme och ventilation

Värme och ventilation ska anpassas till verksamhetstider. Se över befintlig styrning eller montera en enkel timer. Byt filter regelbundet och ventilera inte lokaler som inte behöver det.

Varmvattencirkulation (VVC)

VVC, varmvattencirkulation, har som funktion att få fram varmvatten även om varmvattenberedaren är placerad långt från kranen. Den kan vara en riktig energibov, men med en enkel sladdtimer för under 100-lappen kan du anpassa VVC:n till arbetsdagen kan du spara en hel del.

Temperaturen i lokalerna

Temperaturen i lagret ska inte vara lika hög som i utrymmen där man arbetar. Sektionera med dörrar (ofta finns de men står öppna) och bygg in förmanskontoret så du slipper värma hela lagret.

Tryck ned värmen från taket

Takfläktar kan trycka ner värmekudden till golvet där vistelsezonen är om du har högt i tak.

Tryckluft

Tryckluftsystemet ska inte läcka! Täta när du hör en läcka och sektionera bort delar av systemet som inte används.

Kolla statistiken

Ta ut elstatistik från din elnätsägares ”Mina sidor”. Börja med månadsstatistik och jämför hur det ser ut mellan olika år. Ta ut dygnsstatistik under en vinter- respektive en sommarmånad samt under semestern. Leta efter avvikelser och studera dem noggrannare med timstatistik.

Om elen används rätt ska tomgångsförbrukningen vara i det närmaste noll under icke verksamhetstimmar.

Energirådgivningen kan hjälpa till.

”Vem släcker ljuset?”

Utse en energiansvarig på företaget och skapa rutiner för energihushållning, gärna tillsammans med energirådgivningen.

Gå regelbundet en ”nattvandring” i lokalerna efter arbetstid och lyssna efter apparater som står på i onödan. Låt gärna kompressorn vara igång och lyssna efter läckage som du enkelt kan markera med ett färgat plastband så reparatören hittar.

På vintern kanske det står en extra värmefläkt på i något kontor? Om värmen är otillräcklig på kontoret ifråga se i alla fall till att sätta en enkel sladdtimer på värmefläkten.

Kör inte uppvärmt vatten genom en avstängd panna!

Många verksamheter har en oljepanna som back up ifall ordinarie panna stannar/inte orkar, men då är det viktigt att du lägger reservpannan på "by pass" istället för att låta den ligga i serie. Om du har den liggande i serie är det stor riskt att den då kyler det uppvärmda vattnet när det passerar värmeöverföringsytorna i den avstängda pannan.

Värmer och kyler du samtidigt?

Fler än en gång har energirådgivningen träffat på lokaler som både värms och kyls samtidigt och ofta beror det på att man inte vet hur man ska reglera. Värme- respektive kylsystemen är sällan sammankopplade utan har varsitt styrsystem som inte kommunicerar med varandra.

Läs och lär av instruktionsboken eller kontakta installatören.