Hjälp till självhjälp

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

sjukdom, influensa

Många saker i livet är utanför vår egen kontroll men det finns några saker du som människa faktiskt kan styra över. Ditt fokus, din ansträngning, ditt perspektiv och ditt förhållningssätt. Håller du med?

Fundamentet för att du ska kunna få och behålla ett arbete handlar om din attityd och inställning. Att gå omkring och tänka eller uttrycka sig som att "det är ingen ide" eller "ingen vill anställa mig" kommer garanterat att hålla dig arbetslös genom alla konjunkturer. Det är du och ingen annan som kan ordna ett arbete åt dig och det börjar med ditt förhållningssätt!

Förhållningssätt handlar om att ditt liv inte bara bestäms av vad som händer dig utan framför allt hur du ser på det som händer. Vad du väljer att ta för perspektiv? Vad du väljer att fokusera på? Hur du väljer att förhålla dig till det? Och sist men inte minst den ansträngning du lägger ner för att hantera det och ta dig till ett nytt önskvärt läge. Din inställning kommer alltså inte förändra den situation som du befinner dig i utan utan din inställning förändrar dig och din förmåga att hantera situationen.

Tankar och känslor styr beteende

En människas handlingar eller beteende handlar ju om allt vi gör eller säger (eller låter bli att göra eller säga). Beteendet styrs många gånger antingen av att vi vill till något eller att vi vill undvika något. Detta är oavsett riktning mycket starka drivkrafter. Ta äventyraren Göran Kropp tex. Vad är det egentligen som får honom att cykla från Sverige för att sedan utan hjälp klättra upp för världen högsta berg?

Vad har du för tankar och känslor och hur påverkar dom ditt beteende? Vad är det som får dig att agera på ett viss sätt i olika situationer? Vill du till något (ett framtida önskvärt tillstånd) eller försöker undvika något (framtida icke önskvärt tillstånd)?

Vad väljer du att fokusera på? Vad lägger du tid, energi och ansträngning på? Vad har du för perspektiv? Hur väljer du att förhålla dig till det som sker i ditt liv? 

"Ge mig sinnesro att acceptera det du inte kan förändra, mod att förändra det du kan och förstånd att inse skillnaden." 

Hjälp att navigera som arbetssökande

Arbetsförmedlingen erbjuder på sin webbplats arbetsformedlingen.se ett mycket omfattande digitalt stöd för dig i ditt arbetssökande. Vi rekommenderar att du systematiskt går igenom arbetsförmedlingens olika sidor för att få ordning på på både karta och kompassriktning för ditt arbetssökande.

Förutom massor av information och länkar finns det poddar, webbinarier, filmklipp, tester och smarta chattfunktioner som alla kan hjälpa dig att komma igång och få förståelse för vad du behöver sätta fart med att göra för att förflytta dig till eller närmare ett arbete. Klicka här för att komma till arbetsförmedlingens webbplats.

Tänka i termer av jobbnycklar

På arbetsmarknadsenheten i Karlsborg använder oss av 6 olika jobbnycklar som ett verktyg att ta oss an utmaningen med att vara utan arbete och egen försörjning. Har du en nyckel? Ta fram och betrakta den för en stund. Varje nyckel är unik. Den öppnar oftast bara en dörr eller ett antal olika dörrar. Det är nyckelns profil som styr vilket lås den passar i och vilka dörrar den öppnar. På samma sätt är det med dig. Det är din unika "profil" som styr vilka dörrar du kan öppna. Om du "filar" på din "profil" så kan du öppna nya dörrar. Nycklarna gör inte anspråk på att vara fulländande i sin liknelse men det ger oss ett verktyg att närma oss din situation och försöka göra den begriplig och hanterbar. De 6 olika nycklarna är:

Motivation Vad är viktigt på riktigt? Vad är ditt varför? Vad är dina drivkrafter? Vem eller vilka personer betyder mest i ditt liv? Vad gör dig glad? Vad gör dig upprörd och engagerad? Vad är du mest rädd för? Har du någon gång klarlagt ovanstående för dig själv? 

Läs mer om hur du kan arbeta vidare med att hitta din motivation

Kompetens Vad har du för formell och informell kompetens? Utbildning och arbetslivserfarenhet är grunden men vad finns det mer? Hur kan du skaffa den kompetens du behöver? Vilka erfarenheter och intresseområden har du som kan användas till din fördel? I vilka sammanhang är du kreativ och ser möjligheter?

Läs mer om olika vägar till utbildning för vuxna

Kommunikation Kan du berätta vem du är, vad du kan och vad du vill? Kan du gör det på ett sätt som gör att man vill veta mer? Behärskar du fler språk? Kan du kommunicera på olika sätt eller på olika plattformar eller kanaler?

Läs mer om hur du skapar ett bra CV

Kontakter Vem känner dig och kan berätta vem du är, vad du kan och vad du vill? Hur ser ditt nätverk ut? Vilka kan du lämna som referens? Hur kan du få fler att hjälpa dig att nå ditt mål? Hur kan du skapa nya kontakter och bredda ditt nätverk?

Lär dig mer om hur du kan nätverka

Hälsa Hur mår du egentligen? Kan du själv göra något mer för att förbättra din hälsostatus på något sätt? Träning? Kost? Återhämtning? Tankemönster? Känslor? Beteendemönster? Får du rätt hjälp? 

Läs mer om hur du kan förbättra din hälsa

Mobilitet Kan du tänk dig att flytta? Hur ser dina pendlingsmöjligheter ut? Har du körkort? Har du tillgång till bil? Vart tar du dig på en timme från där du bor? Kan du veckopendla?

Läs mer om hur du kan öka din mobilitet genom körkort

Arbetsmarknadens grundläggande krav

  • Kunna utföra arbetsuppgifter i arbetslivet 
  • Kunna närvara 
  • Vilja att arbeta 
  • Kunna ta sig till och från arbetet 
  • Fungera på arbetsplatsen/i arbetslaget: 
  1. Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra
  2. Hålla tillbaka personliga behov och se till verksamheten
  3. Ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer