Serveringstillstånd, tobak och nikotinläkemedel

Telefon
0510-77 00 00 (växeln Lidköpings kommun)

E-post
tillstandsenheten@lidkoping.se

Postadress
TIS - Tillståndsenheten i samverkan
Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping

Kontakter

TIS - Tillståndsenheten i samverkan (Lidköpings kommun) handlägger ärenden som rör serveringstillstånd, folköl och tobak med mera.

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan för serveringstillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning påbörjas på bg/pg.


Länkar till dokument och andra webbsidor

Länk till ansökan (e-tjänst) alkoholtillstånd - AlkT:

https://alktsal.lidkoping.se/alktwebbformssal

Länk till information om serveringsstillstånd på Lidköping kommuns webbplats:

https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-regler-for-foretag-och-organisationer/serveringstillstand/

Länk till ansökan (e-tjänst) folköl, tobak och e-cigaretter - OL2:

https://alktsal.lidkoping.se/ol2webbformssal

Länk till information om tobak och nikotinläkemedel på Lidköping kommuns webbplats:

https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-regler-for-foretag-och-organisationer/tobak-och-nikotinlakemedel/

Beslutade avgifter

Taxa ansöknings- och tillsynsavgifer TIS

Länk till alkohollagen:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622


Kontakt:

Handläggare Lidköpings kommun
Malin Lindholm, 0510-77 03 93, malin.lindholm@lidkoping.se

tillstandsenheten@lidkoping.se

Lidköpings kommuns växel, 0510-77 00 0