Våra värdeord

Ordmoln värdeord

Visionsarbetet "Karlsborg 2035" kretsar kring sju värdeord som kommunens personal och politiker tillsammans har arbetat fram.

Det är utifrån de här värdeorden som vi vill ha dina tankar, idéer och förslag på hur vi ska forma vårt Karlsborg och hur vi tänker oss det år 2035. 

Här tar du del av värdeorden. Klicka dig vidare för att svara på frågor om varje ord. 

Värdeorden - bidra med dina tankar, idéer och förslag:

 • Karlsborg 2035 - Trygghet

  Vad innebär ordet trygghet för dig och vad innebär ett tryggt Karlsborg för dig? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

 • Karlsborg 2035 - Delaktighet

  Vad innebär ordet delaktighet för dig och vad innebär ett delaktigt Karlsborg för dig? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

 • Karlsborg 2035 - Hållbarhet

  Vad innebär ordet hållbarhet för dig och vad är ett hållbart Karlsborg för dig? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

 • Karlsborg 2035 - Glädje

  Vad innebär ordet glädje för dig och hur vill du se Karlsborg år 2035 ur det perspektivet? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

 • Karlsborg 2035 - Mångfald

  Vad innebär ordet mångfald för dig och vad skulle det kunna innebära för Karlsborg? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

 • Karlsborg 2035 - Mod

  Vad innebär ordet mod för dig och vad skulle det kunna innebära för Karlsborg? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

 • Karlsborg 2035 - Framtidstro

  Vad innebär ordet framtidstro för dig och hur skulle ditt ideala Karlsborg se ut år 2035? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!