Gatusopning av kommunala gator

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Gatsopning på nära håll

När våren kommer igång är det också dags för oss på gata- och parkenheten att sopa bort sanden efter vinterns halkbekämpning.

Planering av gatusopning på kommunala gator

För våren 2024 planerar vi att starta gatusopningen vecka 15 och vi genomför det i den här ordningen:

  • södra och centrala delar i Karlsborg
  • norra Karlsborg, Hanken och Svanvik
  • Mölltorp, Forsvik och Undenäs. 

Hur lång tid sopningen tar beror på flera faktorer, inte minst vädret. Blir det exempelvis mycket regn går det inte att sopa och då tar det längre tid. Därför är det svårt att avgöra exakt när det blir sopat i vilket område. 

Vilka gator ansvarar kommunen för?

Det finns att antal gator och vägar som Trafikverket ansvarar för och därmed också sköter gällande gatsopningen. Läs vilka gator det handlar om på den här sidan.

Sopa ut sand och grus från din fastighet

Om du vill bli av med gruset från vägkanten längs med din fastighet behöver du sopa ut det cirka 1 meter från staket, sockel och häck. Se bild nedan.

Observera också följande:

  • Organiskt material såsom grenar, löv och gräs ska separeras och tas hand om som vanlig kompost/trädgårdsavfall.
  • Tänk på att följa parkeringsregler och undvik att parkera på gatorna när sopning pågår i området.