Psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Ung, orolig kvinna på en bänk

Är du över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för att få din vardag att fungera tillfredsställande? Kommunen kan ge ett individuellt anpassat stöd till dig med långvariga psykiska funktionshinder.

Att ha en psykisk funktionsnedsättning kan innebära att olika saker i vardagen blir svåra att klara av. Vissa upplever att deras funktionsnedsättning skapar svårigheter som till exempel:

 • vid sociala kontakter/ myndighetskontakter
 • vardagsstruktur i ditt hem
 • få fungerande rutiner på dina dagar
 • att gå ut eller utföra ärenden.

Om du känner igen dig och vill ha stöd kan du vända dig till oss. 

Insatserna utformas efter bedömning av biståndshandläggare. Insatser som ges till dig med psykisk funktionsnedsättning kan till exempel vara boendestöd och sysselsättning i form av dagverksamhet.

Boendestöd och deltagande i dagverksamhet är avgiftsfritt.

Om du vill veta mer om socialpsykiatrin är du välkommen att kontakta biståndshandläggare eller ansvarig enhetschef, se Kontakt.

 • Boendestöd (SoL)

  Om du har en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter i din dagliga livsföring, kan du ansöka om boendestöd.

 • Dagverksamhet (SoL)

  Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Syftet med den dagliga verksamheten är att ges möjlighet att ha något meningsfullt och intressant att göra under dagtid.

 • Kontaktperson (SoL)

  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

 • Personligt ombud

  Ett personligt ombud är en fristående hjälp för personer med långvarig psykisk ohälsa. Huvuduppgiften för ett personligt ombud är att bistå personen så att han eller hon kan återfå kontrollen och makten över sitt liv.

 • Särskilt boende (SoL)

  Den som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till särskilt boende.