BIP modellen

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Fyra personer i ett möte

Här kan du läsa mer omvad BIP-modellen är och inom kort hur vi arbetar med den i Karlsborg

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

Resultaten av studien har fått stor internationell uppmärksamhet och utmanar synsättet på traditionell stegvis rehabilitering där en insats ges åt gången. Studien visar på vikten av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där kontinuerliga, arbetsfokuserade insatser, erbjuds utan avbrott.

Inom ramen för ett ESF-finansierat projekt som heter Cresco Creare har man i Skaraborg påbörjat ett arbete med använda sig att av modellen. Projektet avslutades i mars 2023 men via projektet Cresco+ kommer arbetet att fortsätta. Samordningsförbundet Skaraborg är projektägare och de involverade kommunerna har anställda samordnare som arbetar med deltagare och implementering.

 

Här kan du ladda ner och skriva ut progressionskort

Mer info om BIP på Samrodningsförbundet Skaraborg webbplats