Visselblåsning

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Har du som är eller har varit anställd, sökande eller delaktig i Karlsborgs kommuns verksamheter upplevt missförhållanden? Då kan du anmäla det anonymt via vår visselblåsartjänst.

När ska visselblåsartjänsten användas?

Du kan anmäla missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Funktionen ska användas om du misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Karlsborgs kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Karlsborgs kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Det kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Du som anmäler behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet. I första hand vänder du som anställd dig till din närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisar vi till vårt system för synpunkter.

Anmälan om missförhållande

Här finns vår visselblåsarfunktion

Du kan via samma sida logga in för att följa ett ärende du redan skickat in.

Det går även bra att anmäla missförhållanden muntligen via telefon på följande nummer: 0771 401 663

Möjlighet att begära ut sekretessprövad information

Alla inkomna ärenden räknas som allmän handling men med uppgifter som kan skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en visselblåsare har alltid sekretesskydd. Om du inte själv uppger dina personuppgifter kommer ingen, varken internt eller externt, kunna se vem som har gjort anmälan.