Ikon understartsida - Stöd och omsorg Utbildning & barnomsorg

Vklass

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Från och med höstterminen 2019 används Vklass för förskolor, fritidshem och skolor i Karlsborgs kommun.

Barnomsorg

I Karlsborgs kommun erbjuds förskola, öppen förskola och fritidshem.

Grundskola

I Karlsborgs kommun finns två skolor för årskurs F - 6 samt en skola för årskurs 7-9. Förutom de kommunala skolorna finns även en friskola i Forsvik för årskurs F - 6.

Gymnasium

Karlsborgs gymnasieskola erbjuder preparandutbildning, individuellt val och språkintroduktion på hemmaplan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial nivå, särvux, SFI och yrkesutbildning.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Barn- och utbildnings-
förvaltningen

Vår verksamhetsidé är "allsidigt lärande, allsidig utveckling".

Nyheter

 • Två personer äter lunch tillsammans

  Anmälan om trängsel på serveringsställen

  24 juli 2020 | Kultur och fritid, Turism, Näringsliv och arbete, Smittspridning

  Om du upplever trängsel på ett serveringsställe i Karlsborg och vill anmäla det ska du kontakta miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Miljösamverkan Östra Skaraborg.

 • Symbol med bokstaven i på röd bakgrund

  Följ myndigheternas råd i sommar

  30 juni 2020 | Informationshantering, Kultur och fritid, Turism, Näringsliv och arbete, Smittspridning

  Utbrottet av Covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. På krisinformation.se finns en samlingssida med sommarinformation.

 • Person håller i en mobiltelefon

  Störningar i telefonin - Felet är åtgärdat

  16 juni 2020 | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  De tidigare tekniska problemen som orsakade driftstörningar i kommunens telefoni är nu åtgärdade och det går att kontakta oss som vanligt igen.

 • Mötesskärm vid särskilt boende

  Boende på Haganäset får träffa anhöriga bakom mötesskärm

  10 juni 2020 | Sjuttio år eller äldre, Vård och omsorg, Smittspridning

  Under rådande besöksförbud på det särskilda boendet Haganäset är det många boende och anhöriga som ändå vill träffas. Tack vara en flyttbar skärm av plexiglas finns nu möjligheten att träffas och ändå inte riskera smittspridning av coronaviruset.

Fler nyheter

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies