Dödsbo

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Gul ros på en gravsten

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning.En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuellt efterlevande make/makas tillgångar och skulder. Bouppteckningen kan göras med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist men också av dödsbodelägarna själva. På Skatteverkets hemsida finns blanketter och informationsbroschyrer för detta. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader efter dödsfallet. 

Dödsboanmälan

Om den avlidne personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan en bouppteckning ersättas med dödsboanmälan. En dödsboanmälan ska göras inom två månader efter dödsfallet. Dödsbodelägarna tar kontakt med dödsbohandläggaren på Socialkontoret som prövar om det går att göra en dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i boet eller om den avlidne var bosatt utomlands.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

De tillgångar som finns i dödsboet ska gå till begravningen. Om tillgångarna inte räcker till begravningen kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd hos Individ och familjeomsorgen, IFO, till begravningskostnaderna. En bouppteckning eller dödsboanmälan ska vara färdig innan ansökan om ekonomiskt bistånd kan behandlas. Kostnader upp till ett halvt prisbasbelopp kan godkännas och eventuellt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska dödsbodelägarna tillsammans förvalta den dödes egendom under boets utredning och se till att det görs en bouppteckning eller dödsboanmälan. Om det inte finns några kända dödsbodelägare vid tidpunkten för dödsfallet ska dödsfallet anmälas till socialnämndens dödsbohandläggare.  Dödsbohandläggarens uppgift är att söka efter dödsbodelägare och tillfälligt förvalta dödsboet tills dödsbodelägare hittats och då lämna över dödsboet till dem. Hittas inga dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare och tar över förvaltningen och avveckling av dödsboet.

Socialnämnden har rätt att ta ut en avgift för tillfällig dödsboförvaltning.