Avfall och återvinning

Telefon
0500-498000

E-post
info@avfallskaraborg.se

Besöksadress
Verkstadsvägen 4, Skövde

Postadress
Avfallshantering Östra Skaraborg
541 83 Skövde

Syskon med t-shirts med återvinningsmärket på

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Karlsborgs kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar. AÖS uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet.

På den här sidan hittar du länkar vidare till information om:

 • Återvinningscentralen och öppettider
 • Sortering av avfall

OBS! Återvinningscentralen är tillgänglig för besökare med Grönt kort alla dagar mellan 7-21.

Håll dig uppdaterad på AvfallSkaraborgs hemsida för mer information. 

 • Återvinningscentralens öppettider

  Via den här länken hittar du öppettider och annan information om återvinningscentralen i Karlsborg.

 • Återvinningsstationer i Karlsborg

  I kommunen finns ett antal återvinningsstationer, som Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för. På återvinningsstationerna kan du bara lämna förpackningar. Via den här länken finns en karta som visar var återvinningsstationerna är placerade i Karlsborg.

 • Sortering av avfall

  Här hittar du information om hur du ska sortera ditt avfall.

 • Grönt kort

  Nu är det lättare att sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentralen i Karlsborg. Grönt kort är till för privathushåll och innebär att man kan besöka återvinningscentralen när den normalt är stängd.

 • Avfallsföreskrifter

  Föreskrifterna tillsammans med anvisningarna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet i kommunen ska hanteras. I dokumenten kan du läsa mer om vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på de olika aktörerna.

 • Sophämtning

  Här hittar du information om sophämtning, fakturan och vilka avgifter som gäller.

 • Nedskräpning

  Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda brädor, gummidäck, möbler, träspån etc.

 • Kompostering

  Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det biologiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Kompostering kan ses som en form av återvinning.

 • Miljötratt för att samla in olja och stekfett från matlagning

  Miljötratt

  Flytande fett som hamnar i avloppet leder på sikt till att det skapas så kallade fettproppar. Fettet stelnar och drar till sig matrester och avfall för att till sist orsaka stopp och översvämningar.