Stipendier och utmärkelser Kultur- och Fritid

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Papper i olika färger, formade som händer

Kommunen sätter stort värde på invånarnas engagemang och insatser inom kultur- och fritidsområdet och delar därför ut stipendier och utmärkelser en gång per år. Här hittar du den information du behöver för att själv ansöka eller tipsa oss om någon du tycker är aktuell.

Stipendium Ung Kultur

Ung Kultur ska uppmuntra talang inom området kultur. Stipendiebeloppet är 3 500 kr.

Villkor:
Ålder: till och med det år man fyller 20 år. Stipendiaten ska vara född eller bosatt i Karlsborgs kommun.

Stipendium Ung Fritid

Ung Fritid ska uppmuntra talang inom området idrott/fritid. Stipendiebeloppet är 3 500 kr.

Villkor:
Ålder: till och med det år man fyller 20 år. Stipendiaten ska vara född eller bosatt i Karlsborgs kommun.

Utmärkelse för förtjänstfulla insatser

Utmärkelse delas ut för förtjänstfulla insatser inom antingen kultur- eller fritidsområdet och varierar beroende på mottagaren. Utmärkelse kan även delas ut till förening eller organisation som i sitt arbete har bidragit till att utveckla kultur- eller fritidslivet i Karlsborg. I det fall Utmärkelse för förtjänstfulla insatser tilldelas en privatperson som är aktiv i en förening eller organisation kan nämnden tilldela föreningen eller organisationen en prissumma eller gåva om max 3000 kr. 

Villkor:
Ålder: från och med det år man fyller 21 år. Pristagarna ska vara födda eller bosatta i Karlsborgs kommun.

Förslag och ansökan till stipendier och utmärkelser för 2023

Stipendier och utmärkelser delas ut efter förslag eller egen ansökan. Vi återkommer med datum för nomineringsperiod, samt utdelning, under 2023.

Nomineringsperioden är just nu stängd.