Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Hjärta ritat i sanden

Tänk tanken att få vara en fristad och en trygghet i tillvaron för ett barn eller en medmänniska som under en tid behöver ditt stöd och din omtanke. Tänk om det är precis det som gör skillnad i livet?

Känns tanken bra? Då är du nog en av dem som kan vara intresserad av att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Utbildning, stöd och arvode ingår i uppdraget.

Bor du inte i Karlsborg?

Det gör inget. Vi behöver din hjälp ändå, var du än bor.

Intresserad?

Kontakta kommunens familjehemssekreterare:

  • via kommunens kontaktcenter 0505-170 00
  • eller mejla till individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.

Kontaktfamilj är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning. Att vara kontaktfamilj innebär att regelbundet ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan handla om ett barn eller ett syskonpar som har behov av stöd. Omfattningen kan variera, men brukar vara 1-2 nätter var tredje till var fjärde vecka. Det kan också röra sig om längre perioder i samband med skollov eller en kombination.

När barn och ungdomar av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar behöver barnet flytta till en annan familj. Det kan bero på att föräldrar har problem med missbruk eller sjukdom och inte kan ge barnet det stöd det behöver. Eller att den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelse gör att hen behöver byta miljö.