Kommunfullmäktige

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunfullmäktige december 2018

Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om arbete eller studier. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige kontrollerar att nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler samt följer det kommunfullmäktige beslutat.

Till sin hjälp har man revisorerna.

Valberedningen tar fram kandidater till de politiska posterna och dessa kandidater utses sedan av kommunfullmäktige.

För mandatperioden 2023-2026 sker valteknisk samverkan enligt följande: 

 • Centerpartiet (C), Moderaterna (M), Liberalerna (L) samt Kristdemokraterna (KD) samverkar under samlingsnamnet "Alliansen i Karlsborg".

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder för mandatperidoden 2023-2026

Kommunfullmäktige har 2022-12-19 § 162 beslutat att ersättare ska kallas i nedanstående turordning:

För ledamot tillhörande parti: Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsording:
Moderaterna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
Centerpartiet Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
Kristdemokraterna Kristdemokraterna,Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna
Liberalerna Liberalerna, Moderaterna ,Centerpartiet och Kristdemokraterna

Ledamöter och mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter.

Mandatfördelning 2023-2026:
 • Moderaterna: 7
 • Centerpartiet: 5
 • Kristdemokraterna: 2
 • Liberalerna: 2
 • Sverigedemokraterna: 4
 • Vänsterpartiet: 1
 • Socialdemokraterna: 10

 

Lista och kontaktuppgifter över förtroendevalda i Karlsborgs kommun – välj informationstyp ”Förtroendevalda”

Vad ansvarar kommunfullmäktige för?

Kommunfullmäktige beslutar i av principiell betydelse, till exempel:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige fastställer också budget och skattesats för kommunen samt godkänner årsredovisning och tar ställning till ansvarsfrihet för nämnderna.