Regler för bra trivsel och ordning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Cyklar

För en bra miljö på skolan har vi kommit överens om ett antal trivselregler.

Personalen och elevrådet har tillsammans kommit överens om ett antal regler som är tänkta att skapa bra trivsel och ordning på vår skola:

 • Uppträd hyggligt och visa hänsyn mot kamrater och personal.
 • Var aktsam om skolans lokaler och materiel.
 • Använd papperskorgarna för skräp.
 • Ta inte med dig farliga saker till skolan (t. ex. kniv).
 • Cykla inte på skolgården och använd inte cykeln under skoltid utan lärares tillåtelse. Cykeln parkeras i cykelstället.
 • Kasta inte sten, snöbollar, kottar eller pinnar.
 • Respektera reglerna för sjön (hjälm, skyltar och gränser). 
 • Kasta eller sparka inte boll i korridoren.
 • Inget godis eller tuggummi under skoltid.
 • Lämna inte skolområdet utan tillåtelse från din lärare.
 • Du ska ha hjälm om du åker inlines, kickbike eller skateboard. Inlines, kickbike och skateboard åker man på planen norr om multisportarenan.
 • Använd inte mobiltelefoner under skoltid.
 • Man får inte vistas på trapporna.