Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Telefon
0505-172 86

E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn vid ett hus

Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem. De kan också få bo i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. 
Av någon anledning kan man inte bo hemma. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

Insatsen kan ges så länge barnen och ungdomarna går i skolan, som längst till och med gymnasiet.

Vad kostar det?

Den enskilde betalar en avgift för bostaden och för maten.

Var ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" högst upp på sidan.