Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Elevhälsoteamet arbetar främjande och förebyggande tillsammans med skolans lärare, för att eleverna ska må bra, trivas och ha goda förutsättningar att nå kunskapskraven. Elevhälsoteamet består av:

Rektor: Christer Daggberg 0505-172 69 christer.daggberg@karlsborg.se 

Skolsköterska: Sara Tapper 0505-170 54 sara.tapper@karlsborg.se 

Skolkurator: Frida Tengeland 0505-172 68 frida.tengeland@karlsborg.se 

Specialpedagog: Carina Ekring 0505-173 04 carina.ekring@karlsborg.se  

Speciallärare:

Anita Larsson 0505-170 62 anita.larsson@karlsborg.se 

Helehn Andersson               helehn.andersson@karlsborg.se

Maritha Rudhe 0505-17062 maritha.rudhe@karlsborg.se