Grundskolor i Karlsborgs kommun

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

I Karlsborgs kommun finns två skolor för årskurs F - 6 samt en skola för årskurs 7-9. Förutom de kommunala skolorna, finns även en friskola i Forsvik för årskurs F - 6.

Strandskolan är en skola för årskurs F - 6 som ligger centralt i Karlsborg. Vi planerar för att bygga en ny skola. Nya Strandskolan kommer att ha plats för 300 elever. Skolan kommer att få ett eget tillagningskök samt salar för bild, musik, slöjd och hemkunskap.

Mölltorpskolan är en skola för årskurs F - 6 med nära tillgång till vackra naturområden.

Carl Johanskolan är en skola för årskurs 7 - 9 som ligger centralt i Karlsborg. Vi har en skola som ger goda möjligheter till inlärning i en miljö som är positiv för såväl elever som personal.

Skola i Forsvik för årskurs F - 6.

Läsårstider för grundskolor i Karlsborgs kommun.

Du som har långt till skolan kan få skolskjuts.

Karlsborgs kommun erbjuder skolbarnomsorg för barn i åldrar 6 - 12 år. Det finns flera fritidshemsavdelningar både i Karlsborg och Mölltorp samt ett som bedrivs i privat regi.