Vård- och omsorgscollege

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningssamordnare.

Samverkan ska ske utifrån det skyddade varumärket  vård- och omsorgscollege tio kvalitetskriterier som beskriver hur och vad man ska samverka om samt vilka mål man vill nå under en certifieringsperiod på tre år.

Karlsborgs kommun ingår i lokala vård och omsorgscollege Östra Skaraborg.

Varför bilda ett vård- och omsorgscollege?
  • För att kunna ge en bra vård och omsorg
  • För att kunna möta den ökade efterfrågan på välutbildad personal
  • För att kunna erbjuda kvalitetssäkrad utbildning

Den kvalitet i utbildningen som vård- och omsorgscollege garanterar, innebär att den studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärsvägar och statusen på utbildningen höjs inom området. Arbetsgivaren erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning under handledning med handledarutbildad personal.

Kvalitetsstämpeln vård- och omsorgscollege ger möjlighet att öka attraktionskraften till yrken inom vård och omsorg.