Hemtjänst, trygghetslarm och bostadsanpassning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i det egna hemmet.

  • Hemtjänst

    Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i hemmet av hemtjänsten.

  • Trygghetslarm

    Du som oroar dig för att till exempel ramla eller som har en ökad risk att drabbas av akut sjukdom kan ansöka om att få ett trygghetslarm.

  • Bostadsanpassning

    Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda bostaden på ett ändamålsenligt sätt.