Förskolor i Karlsborgs kommun

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn sitter på bänk med sin nalle

I Karlsborgs kommun finns fem förskolor varav en bedrivs i privat regi.

I Karlsborg finns det fyra kommunala förskolor utspridda i kommunen: Myran, Kompassen, Vätterskolan och Kvarnbäcken. Samtliga förskolor har närhet till natur och vatten, vilket vi tar väl tillvara på. Mycket av vår undervisning bedrivs utomhus på våra fantastiska gårdar eller genom utforskande i närmiljön. 

Varje förskola fokuserar extra på ett prioriterat mål som genomsyrar utbildningen på respektive förskola. Barns inflytande är viktigt för oss så dagarna, liksom barnens lärmiljöer, utformas mycket efter barnens intressen, behov, lust och nyfikenhet.