Akut social hjälp och kontakter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du telefonnummer till akut hjälp, socialjouren och andra kontakter.

Stöd och hjälp dagtid

Socialtjänsten, Karlsborgs kommun

Stöd och hjälp kväll/natt/helg

Om du inte kan vänta tills socialkontoret öppnar, kan du vända dig till socialjouren, telefonnummer 0500-49 74 21, 0500-49 74 22.

Om du utsätts för brott eller befinner dig i nödsituation

Det är polisens uppgift att utreda brott och därför är det viktigt att du gör en polisanmälan.

Polisen  telefonnummer 114 14
I nödsituation ring telefonnummer 112

  • Kvinnofridskränkning

    Kvinnofridskränkning är alla typer av hot och våld mot kvinnor, psykiskt och fysiskt misshandel, incest, våldtäkt, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och andra övergrepp. Karlsborgs kommun samarbetar med socialtjänst, polis, kvinnohus, kvinnojour och sjukvård för att ge ett så bra och effektivt bemötande som möjligt. Det gäller dig som är, har varit eller riskerar att bli utsatt för våld i hemmet.

  • Barn och unga

    Information som vänder sig direkt till barn och ungdomar.

  • Andra kontakter

    Länkar och information till myndigheter, jourer och organisationer med flera, som kan erbjuda socialt stöd.