Snöröjning och sandning

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

När snön kommer har kommunens gata- och parkenhet bråda tider för att hinna med att röja snö och sanda halkiga vägar, gång- och cykelbanor. Alla områden kan inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja en viss ordning.

De här områdena åtgärdar vi i första hand:

 • Gång- och cykelbanor
 • Busslinjer
 • Genomfartsgator i bostadsområden
 • Parkeringsplatser vid affärer och offentliga platser
 • Områden kring vårdinrättningar

För kommunala gator gäller snöröjningstart vid:

 • Gång- och cykelbanor: 4 cm
 • Bussgator, genomfartsgator: 5 cm
 • Skolor och vårdhem: 5 cm
 • Parkeringar vid offentliga platser: 5 cm
 • Övriga gator: 7 cm

Att tänka på för dig som fastighetsägare:

 • Snön från tomten får inte forslas ut på gångbana eller gata. 
 • Snösträng på gata vid egen fastighets sida får inte forslas över till motsvarande sida på gatan.
 • Intill sopkärl och brevlåda ska det vara sandat och skottat så att personalen kan ta sig fram. 
 • Undvik att parkera bilen på gatan när det är uppenbart att vi behöver ploga snö.
 • Gratis sand i mindre mängd kan du hämta vid förrådet på Varvsgatan i Karlsborg. Se karta nedan.