Torgförsäljning

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Torgförsäljning vid Rödesund sker på Torggatan varje fredag.

Gatan är i samband med försäljningen avstängd för motorfordonstrafik
fredagar, kl. 6.00-15.00. 

Karta över området