Vandringsleder

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Här hittar du information om vandringsleder i Karlsborgs kommun.

skaraborgsleder.se hittar du även en karta över vandringsleder i Karlsborg.

 • Plats: Sätra

  Typ av led: Rundled

  Markägoförhållande: Sätra Bruk

  Skötselansvarig: Sätra Bruk

  Ledsträckning: Start och slut i Sätra

  Ledkaraktär: Grusväg

  Ledlängd/markering: 1,5 km/silhuett vit svan

 • Plats: Sätra

  Typ av led: Rundled

  Markägoförhållande: Sätra Bruk

  Skötselansvarig: Sätra Bruk

  Ledsträckning: Sätra - Ed runt Edsån

  Ledkaraktär: Grusväg

  Ledlängd/markering: 7 km/silhuett brun bäver

 • Plats: Ledstart parkeringsplatsen vid Stora Ormhålan eller parkeringsplatsen vid Tingsjöarna

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket

  Skötselansvarig: Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Böljande skogsterräng med sjöar, kulturmiljö med torplämningar. Leden går igenom gammelskog med inslag av både gammal granskog och äldre hällmarkstallskog. Terängen är relativt kuperad och svårighetsgraden hamnar därför något över medel.

  Ledlängd/markering: 4 km/orange

 • Plats: Stora Fjällets naturreservat

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket

  Skötselansvarig: Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Lätt rundled på skogsstig.

  Ledkaraktär: Böljande skogsterräng, kulturmiljö med torplämningar.

  Ledlängd/markering: 1 km/blå

 • Plats: Stora Fjällets naturreservat

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket, Sveaskog, privata

  Skötselansvarig: Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Plan ledsträckning runt Yttersjön. Lättvandrad.

  Ledlängd/markering: 1 km/grön

 • Plats: Ledstart vid parkeringsplatsen vid Stora Ormhålan

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket

  Skötselansvarig: Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Leden går igenom gammelskog med inslag av både gammal granskog och äldre hällmarkstallskog. Terrängen är relativt kuperad och svårighetsgraden hamnar därför något över medel.

  Ledlängd/markering: 2,5 km/röd

 • Plats: Ledstart vid parkeringsplatsen vid Stora Ormhålan alternativt vid parkeringsplatsen vid Tingsjöarna

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket

  Skötselansvarig: Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Böljande skogsterräng med sjöar, kulturmiljö med torplämningar. Leden går igenom gammelskog med inslag av både gammal granskog och äldre hällmarkstallskog. Terrängen är relativt kuperad och svårighetsgraden hamnar därför något över medel.

  Ledlängd/markering: 3,5 km/gul

 • Plats: Ledstart vid Granviks besökcentrum

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket, Sveaskog

  Skötselansvarig: Granviks byalag/Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Terrängen är relativt kuperad och svårighetsgraden hamnar därför något över medel.

  Ledlängd/markering: 5 km/blå

 • Plats: Granvik Björkemon

  Naturreservat: Stora Fjällets naturreservat

  Markägoförhållande: Naturvårdsverket, privata

  Skötselansvarig: Granviks byalag/Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Medelsvår rundled med mellanförbindelse.

  Ledkaraktär: Böljande skogsterräng med sjöar, kulturmiljö med torplämningar.

  Ledlängd/markering: 6 km/blå

 • Plats: Ledcentrum vid Granviks hamn

  Naturreservat: Valekleven-Ombo öars naturreservat

  Markägoförhållande: Sveaskog, Naturvårdsverket

  Skötselansvarig: Karlsborgs kommun

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Led som följer skogsvägar. Landskapet är lättvandrat och svårighetsgraden ligger runt medel.

  Ledlängd/markering: 11 km/blå

 • Plats: Granvik

  Naturreservat: Granvik

  Markägoförhållande: Sveaskog

  Skötselansvarig: Granviks byalag

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Lättvandrad kulturvandring.

  Ledlängd/markering: 2 km/gul

 • Plats: Granvik

  Naturreservat: Granvik

  Markägoförhållande: Karlsborgs kommun

  Skötselansvarig: Livregementets Husarer K3

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Lättvandrad i naturskön omgivning.

  Ledlängd/markering: 2,5 km/röd

 • Plats: Bölet

  Naturreservat: Bölets ängars naturreservat

  Markägoförhållande: Sveaskog, Naturvårdsverket

  Skötselansvarig: Granviks byalag, Länsstyrelsen

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Lättvandrad led bitvis kuperad på stigar och vägar.

  Ledlängd/markering: 2,8 km/blå. Enkelriktad markering

 • Plats: Brevik

  Markägoförhållande: Privat, Breviks församling

  Skötselansvarig: Breviks hembygdsförening

  Ledsträckning: Rundled, Brevik - Breviks camping - Gärde

  Ledkaraktär: Lätt till medelsvår vandring i omväxlande natur- kulturlandskap

  Ledlängd/markering: 9,7 km/vit

 • Plats: Brevik

  Naturreservat: Stora Röå naturreservat

  Markägoförhållande: Privat, Breviks församling

  Skötselansvarig: Breviks hembygdsförening

  Ledsträckning: Rundled

  Ledkaraktär: Lättvandrad molandskap

  Ledlängd/markering: 8 km/blå

 • Plats: Stenkällagården - Röå

  Naturreservat: Stora Röå, Bölets ängar, Valekleven-Ombo öar, Håketjärnarna

  Markägoförhållande: Karlsborgs kommun, Sveaskog, privata

  Skötselansvarig: Karlsborgs kommun

  Ledsträckning: Del av Skaraborgsleder med anslutning till Bergslagsleden i norr och Södra Vätternleden i söder.

  Ledkaraktär: Omväxlande och historiskt intressant sträckled med varierande svårighetsgrad.

  Ledlängd/markering: 195 km/orange