Engagerad dialog i Forsvik

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Den fjärde och sista dialogträffen gick av stapeln i Forsvik och ett fyrtiotal personer hade letat sig dit. Efter de inledande informationspunkterna blev det många intressanta och givande diskussioner som kommer vara ett bra underlag för framtida planering.

Precis som vid de tidigare träffarna inledde kommunchef Kajsa Eriksson Larsson med att hälsa alla välkomna. Förutom att gå igenom kvällens program och en del praktiska detaljer informerade hon också om det nya samverkansavtal som är tecknat mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen angående drift och verksamhet vid Forsvik Industriminne.

Forsvik - ett kulturcentrum i kommunen

Inger Larsson (L) representerade den politiska ledningen för kvällen och hon lyfte fram Forsvik som lite av ett kulturcentrum i kommunen med Forsviks Industriminne och de potentialer som finns i den miljön. Hon pratade även om den allmänna utvecklingen där Försvarsmaktens utökning och även byggandet av batterifabriken i Mariestad kan ge positiva effekter för hela Karlsborg. Som hon tydligt påpekade finns det även en del utmaningar i ett sådant scenario, exempelvis att skapa fler bostäder, utöka antalet förskoleplatser och se till att det finns kultur- och fritidsaktiviteter som kan möta upp den ökande befolkningens behov och önskemål. Inger nämnde också visionen "Karlsborg 2035 - ett liv med guldkant" och kopplingen till den starka framtidstro som präglar Karlsborg och som inte minst visar sig i alla satsningar som nu görs bland annat med ny- och ombyggnation av skolor, ny förskola, utbyggnad av Moliden samt den nya scenen på norra kanalområdet. 

Samhällsplanering

Håkan Karlsson som är kommunens samhällsbyggnadschef informerade om förvaltningens olika ansvarsområden och dess roll i samhällsplaneringen i kommunen i sin helhet, inklusive Forsvik. Tillsammans med kommunens fysiska planerare Maria Sjöberg fanns han också tillgänglig för frågor och samtal senare under kvällen. 

"Det bubblar i Forsvik"

I Johan Almgrens roll som näringslivsutvecklare möts han av en mängd förfrågningar om etableringar utifrån olika branscher. Kopplat till det menade Johan att det finns ett flertal intressanta tankar om Forsviks utveckling och en del av dem har diskuterats inom ramen för projektet Be.CULTOUR (Beyond CULtural TOURism). Projektet som syftar till att hitta vägar mot en hållbar samhällsutveckling bortom turismen är inne på det tredje och sista året och nu finns en handlingsplan framtagen. Ulrika Lind - Västra Götalandregionens förvaltning för kulturutveckling - är projektledare för Be.CULTOUR och hon fanns på plats för att tillsammans med Johan utveckla tankegångarna kring projektet. Både Ulrika och Johan kunde konstatera att "det bubblar i Forsvik" och med projektet har det blivit än mer tydligt att det finns en stark drivkraft i Forsvik som kan leda till en fortsatt positiv utveckling av samhället. 

Läs mer om Be.CULTOUR

Samordnande kraft för Forsviks Industriminne

Amanda Alexandersson jobbar som projektkoordinator i Karlsborgs kommun och under kvällen informerade hon om sitt uppdrag, vilket går ut på att samordna och - som titeln avslöjar - koordinera olika utvecklingsprojekt och satsningar som kommunen genomför. Amanda har i dessa sammanhang en samordnande funktion mellan kommunens olika förvaltningar, entreprenörer och andra berörda parter. Numera ingår även samordning av kommunens åtaganden på Forsviks Industriminne i hennes tjänst. 

Skola och förskola

Som skolchef Harald Lundqvist påpekade har kommunen ingen skol- eller förskoleverksamhet i Forsvik, men det pågår ändå en hel del utveckling av verksamheten på andra ställen i kommunen som kan ha positiva effekter även för Forsviksborna. Harald nämnde då särskilt en ny anpassad grundskola i Mölltorp, ombyggnationen av högstadiet Carl Johanskolan, nybyggnation av Strandskolan och planeringen av en ny förskola på samma plats som förskolan Tallkotten låg en gång i tiden. 

Forsvik en knutpunkt för friluftsaktiviteter

Visit Karlsborg är ett helägt kommunalt bolag som har i uppdrag att marknadsföra och utveckla Karlsborg som besöksort. I uppdraget ingår då också att samarbeta mycket med kommunens kultur- och fritidsförvaltning för att utveckla och/eller bidra till att utveckla aktiviteter inom kultur- och frilutsområdet. Jarl Karlsson är turistchef och VD för turistbolaget och han beskrev vilka verksamheter det handlar om. Bland annat lyfte han cykelleder, paddling, vandring och även informationsytor som är viktiga för både besökare och invånare. I Forsvik pågår exempelvis förberedelser för att sätta upp stora informationsskärmar som beskriver med texter och kartor det som går att göra i Forsvik såväl som i hela kommunen. 

Kultur, fritid och Forsvik

Kommunens kultur- och fritidsförvaltning fanns inte representerade den här kvällen, men är involverade i mängder med satsningar och verksamheter i Forsvik och inte minst i det som sker på Forsviks Industriminne. 

Från 1 januari 2023 ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för kommunens träffpunkter för äldre. Hittills har det inte funnits i Forsvik, men nu pågår en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för att starta även där. Det handlar bland annat om personalresurser och att hitta en lämplig lokal.

Översiktsplanen och vad den innebär för Forsvik

Ett viktigt inslag i kvällens program var information och dialog om den nya översiktsplanen som arkitektbyrån Krook & Tjäder har i uppdrag att arbeta fram tillsammans med kommunen. Frida Skarp och Linnéa Hedin från arkitektbyrån fanns på plats för att informera, men också för att samla in tankar och idéer från Forsviksborna. 

Fördjupad information om ny översiktsplanen: 

Ny översiktsplan för Karlsborgs kommun

Frågor under kvällen

Ta del av de frågor som ställdes under kvällen: Inkomna frågor och svar

Frågor och synpunker som handlar om översiktsplanen samt om detaljplanen för Idrottsvägen redovisas inte här utan kommer att hanteras separat. Läs mer på sidorna som handlar om dem: Ny översiktsplan


Alla våra dialogträffar under hösten:

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Mölltorp"

  Stort intresse för dialogträffen i Mölltorp

  Under hösten genomför Karlsborgs kommun ett antal dialogträffar runtom i kommunen och Mölltorp var först ut torsdagen den 28 september. Intresset var över förväntan och Mölltorpskolans matsal där träffen ägde rum var fylld till brädden med engagerade och intresserade Mölltorpsbor.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Undenäs"

  Dialogträff i Undenäs - intressanta frågor och diskussioner

  Byggklara villatomter, fritidsaktiviteter och möjligheten för Undenäs att växa och utvecklas var några av alla de frågor som diskuterades under den dialogträff som genomfördes torsdagen den 26 oktober i Undenäsgården.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Karlsborg"

  Dialogträffen i Karlsborg fyllde Strandskolans matsal

  Även den tredje dialogträffen i Karlsborg lockade många besökare. I en fullsatt matsal vid Strandskolan gavs information om kommande satsningar och vad verksamheterna har på gång, Främst fick dock invånarna göra sina röster hörda i dialogen om kommunens översiktsplan.

 • Pratbubbla med texten "Dialogträff Forsvik"

  Engagerad dialog i Forsvik

  Den fjärde och sista dialogträffen gick av stapeln i Forsvik och ett fyrtiotal personer hade letat sig dit. Efter de inledande informationspunkterna blev det många intressanta och givande diskussioner som kommer vara ett bra underlag för framtida planering.

 • Inkomna frågor och svar

  I samband med våra dialogträffar under hösten 2023 har vi öppnat en särskild möjlighet för att ställa frågor till kommunen. Här kan du ta del av de frågor som ställdes under kvällen. Allteftersom vi har svar på frågorna kommer dessa också att publiceras här.