Besöksservice till äldre

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Känner Du dig ensam och skulle vilja ha någon som besöker dig? Karlsborgs Rödakorskretsar, i samarbete med Karlsborgs kommun, har en besöksservice till äldre ensamma i kommunen.

Ring då kontaktperson på socialförvaltningen, telefon 0505-170 17 eller 0505-173 10 så vidarebefordras din önskan till Röda korset, och någon av de frivilliga kontaktar dig och ni kommer överens om ett besök. Besöket är kostnadsfritt.

Den som besöker dig

  • Kommer från Röda korset
  • Är frivillig
  • Kommer 1 gång/månad eller efter överenskommelse
  • Har lämnat tysthetslöfte
  • Kan följa med som vän, vid olika slag av besök (t. ex. bibliotek, apotek, tandläkare mm)

Den som besöker dig får inte

  • Ersätta hemhjälp
  • Hantera pengar
  • Vara ledsagare
  • Vara med vid sjukbesök
  • Ta emot något från den de besöker 
Välkommen med ditt samtal.