Forsvik 5:181 - Forsviks camping

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Forsviks camping

Detaljplan för fastigheten Forsvik 5:181 - Forsviks camping (Strömsnäs)

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och utvidgning av Forsviks camping vid Strömsnäs mellan Forsvik och Undenäs som en del av ett större turismkluster där även Nationalparken Tiveden ingår. Utvecklingen kommer att ske etappvis under många år varför planen gjorts så flexibel som möjligt. Flexibiliteten ger utrymme för olika alternativ och förändrade tankegångar över tid.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 11 mars 2021 och fick laga kraft den 29 oktober 2021.