Polisens och kommunens medborgarlöfte

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Skakar hand - ikon

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Problemområdet är framtaget genom medborgardialoger, medarbetardialoger, enkätundersökningar, statistik, erfarenheter, anmäld brott och finns angivet i överenskommelse mellan polis och kommun.

Vårt löfte till invånarna i Karlsborgs kommun

Under 2023 och 2024 kommer polisen och Karlsborgs kommun fortsätta att arbeta för att öka tryggheten i Karlsborg. Målsättningen är att de som bor, verkar i eller besöker kommunen ska uppfatta Karlsborg som en trygg plats.

Bakgrund

Medborgarlöftet är en utveckling av en lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Karlsborg kommun. Medborgarlöftet är polisens och kommunens löfte till medborgarna. Det handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas i alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med kommunen och andra berörda parter.

Det här vill vi uppnå 2023-2024

  • ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare.
  • att Karlsborg ska uppfattas som en trygg plats.
  • förebygga bruket av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter bland ungdomar.

Våra aktiviteter 2022

  • Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
  • Medvetandegöra och på olika sätt uppmärksamma förekomst av brott i nära relationer.
  • Utveckla och integrera grannsamverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
  • Utveckla det uppsökande arbetet mot ungdomar.

Uppföljning

Målen och aktiviteterna kommer att följas upp regelbundet på de samverkansmöten som sker under året.