Karlsborg - Årets tillväxtkommun i Västra Götalands län

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

15 december 2022

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Karlsborg i Västra Götalands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Vårgårda respektive Mariestads kommuner.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Karlsborg toppar i Västra Götalands län är extra roligt eftersom det visar att enträget arbete med tiden ger resultat. Karlsborg har under flera år haft mer undanskymda placeringar, men inte riktigt orkat ända fram, tills nu, fortsätter han.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i det svenska näringslivet.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Johan Almgren, näringslivsutvecklare i Karlsborg, kan konstatera att det stämmer. I kommunen råder febril aktivitet där framför allt tillverkningsindustrin och besöksnäringen är de två stöttepelarna. Till detta ska läggas Försvarsmaktens utökade satsning i Karlsborg som gett rejäl dragkraft till många småföretag verksamma inom handel, service och hantverk.

– Trots Coronapandemi och allmän oro i vår omvärld under de tre senaste åren har vi klarat oss bra. Vi har haft få konkurser och många av våra företag har ökat både när det gäller omsättning och lönsamhet samtidigt som man haft utrymme för nyanställningar, berättar han.

– Snarare är det, hur underligt det än kan låta, just det som händer i världen som gett en extra skjuts till näringslivet i kommunen. Ett av våra största företag, Nammo, tillverkar finkalibrig militär ammunition har nu fulltecknade orderböcker. Ett annat, Brodit, som tillverkar monteringslösningar för kommunikationsenheter i fordon blev en vinnare under Coronapandemin när deras produkter blev hett eftertraktade inom räddningstjänst och sjukvård i bland annat USA. 

– När det handlar om besöksnäringen har den gynnats av det ökande intresset för hemester. I Karlsborg har vi det förspänt tack vare många spännande upplevelser. Inom detta område finns möjligheter att fortsätta att expandera. Besöksnäringen är också viktig ur ett annat perspektiv efter som näringen spiller över på exempelvis handel och olika servicefunktioner. Näringen ger också många ungdomar möjlighet att få sitt första sommarjobb.

Inför framtiden är Johan Almgren full av tillförsikt trots rapporter om en lågkonjunktur i annalkande.

– Mycket tack vare Försvarsmaktens utökade verksamhet i kommunen växer vi i invånarantal, vilket givetvis är positivt. Samtidigt ställer det nya krav på oss som kommun att ordna fram bostäder och annan service, som exempelvis förskolor och förbättrad infrastruktur.

– För industrins räkning handlar det också om att kunna ordna fram mark som gör det möjligt för företagen att växa och att nya ska kunna etablera sig här.

– Ett bekymmer som vi, liksom de flesta andra kommuner i Sverige brottas med, är att näringslivet, men även vi i den offentliga sektorn, ska kunna hitta rätt kompetens. Som en följd av att Försvarsmakten utökar sin verksamhet kan det förhoppningsvis bli något lättare. Medföljande till de som jobbar inom försvaret vill ju också ha jobb och vi hoppas att dessa till viss del ska matcha de behov som finns inom andra sektorer, avslutar Johan Almgren.

21 företag utmärker sig genom att uppfylla samtliga kriterier

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Karlsborgs placering. I kommunen finns 21 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier:

 • AB Fredéns Handelsbod
 • Bellas Camping AB
 • Borger Mat & Logi AB
 • Breviks Golf AB
 • Cold Skills AB
 • Dupp AB
 • Forsviks Café & Mat AB
 • Friberg Entreprenad i Brevik AB
 • HC Truck & Maskin AB
 • HPH Consultants AB
 • LNA Skogsservice AB
 • Marnäs Skogsentreprenad AB
 • MB Bygg och Ekonomi Skaraborg AB
 • Mölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB
 • Nammo Sweden AB
 • Puttes Skogsavverkning AB
 • Stedts Begravningbyrå AB
 • Sten H Carlssons Byggtjänst i Karlsborg AB
 • Tivedens Mat & Café AB
 • Ulfstigens Konsult AB
 • Vätterbygdens El i Karlsborg AB

Läs mer om rankingen på Synas hemsida genom att klicka här.