Arbetsmarknadsenheten gör skillnad

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Arbetsmarknadsenheten sår ett frö

23 oktober 2020

Gör arbetsmarknadsenhetens verksamhet någon nytta? Ja det är väl en högs relevant fråga att ställa sig. Ett sätt att mäta nyttan är ju att räkna hur många som tar sig vidare till praktik, studier eller arbete. Den senaste sammanställning visar på ganska goda resultat.

Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar för att fler ska ta sig till eller närmare ett arbete. Som utgångspunkt bedriver AME en egen praktisk verksamhet och jobbar med att få ut människor i olika sammanhang så att de kan växa och utvecklas. Kartläggning, planering, insatser  och uppföljning utgår alla från 6 olika jobbnycklar.

En genomräkning i oktober visade på följande resultat:

  • 71 personer har eller har haft någon sorts kontakt med AME. 
  • 10 kommit ut på någon form praktik. Praktiken har i 6 fall lett till anställning och självförsörjning och något fall har anställningen kombinerats med studier.
  • Ytterligare 14 personer har lämnat arbetsmarknadenheten för en anställning. 5 av dessa har anställts på en extratjänst i kommunens verksamheter.
  • 4 personer har lämnat arbetsmarknadsenheten för att studera.

Samordningsförbundet gör skillnad

Tack vare resurser från Samordningsförbundet Östra Skaraborg (Projekt Aurum Locus och Stärka individen) har arbetsmarknadsenheten kunnat anställa Josefine Lindroth och därigenom öka upp sin kapacitet att hjälp Karlsborgs arbetssökande. Inom ramen för projektet och verksamheten i övrigt har flera medskapande utvecklingsprojekt kring jobbnycklarna startats upp. Förhoppningen är att projektet förlängs så att arbetet kan fortsätta så att ännu fler kan få hjälp.