Food truck och mobil försäljningsenhet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Food truck

En Food Truck är i sig ett starkt varumärke som sticker ut; en rullande reklampelare för ditt företag. Karlsborgs kommun erbjuder nu två företag en mycket bra plats intill Göta Kanal.

 

Är du intresserad av att ha mobil försäljningsenhet/Food Truck i Karlsborg i sommar? 

Kontakta då Näringslivsutvecklare Catrin Skane
Mailadress: catrin.skane@karlsborg.se 
Telefon: 0505-17141

 

Rutinen nedan är framtagen för att informera om de krav som finns för att ställa upp en mobil försäljningsenhet, för tillagning och försäljning av mat i Karlsborg. 

Övergripande information som skickas med i ansökan.

  1. För att ställa upp en försäljningsenhet på allmän platsmark krävs tillstånd. Detta söks genom polismyndigheten och ärendet behandlas utifrån ordning och säkerhet, samt inhämtning av kommunens tillstånd. Du som ansöker, får därefter regler och villkor för ett eventuellt tillstånd.

  2. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 8 april.

  3. Till själva ansökan behövs också en beskrivning av verksamheten. Det ska framgå vilken typ av mat som ska serveras och under vilken period och tid.

  4. Det ska också beskrivas via text/bild hur fordonet ser ut och vad den väger. 

  5. Karlsborgs kommun eftersträvar en variation bland det utbud som de mobila försäljningsenheterna erbjuder. Kommunen förbehåller sig rätten att välja entreprenörer bland de inkomna ansökningarna för nå ett sådant utbud.

Kommunen förväntar sig att beskrivningen följs.
Avvikelser ger rätt att upphäva markupplåtelse utan återbetalning av avgift för vare sig tillstånd eller andra utlägg.
Man har inte rätt att ställa upp sin food truck utan rätt tillstånd. 

Fullständigt regelverk:
Riktlinjer för försäljning från mobil försäljningsenhet - Styrdokument.pdf

 

Tider för uppställning 

Tider för uppställning av försäljningsenhet lämnas i utgångsläget för sommarsäsong 1:e juni – 31:e augusti.
Tillstånd ska sökas för varje ny säsong och av ny ägare vid eventuellt ägarbyte.

Uppställning och försäljning beviljas för följande tider:
Söndag - torsdag mellan kl 09.00 – 22.00
Fredag – lördag mellan 09.00 – 23.30

I denna tid ingår iordningsställande av enheten på plats.

Om området bokas upp av något större evenemang kommer dialog ske om hur ordinarie försäljning kan hanteras.

 

Taxor och avgifter:

Kostnaden att ställa upp en mobil försäljningsenhet/foodtruck i Karlsborgs kommun ligger för närvarande på 12 000:-/säsong.

Halva avgiften faktureras i förskott och resterande del faktureras i månadsskiftet juli/augusti.

Avgift för tillstånd hos polismyndigheten betalas i samband med ansökan.
Länk ansökan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

 

Var får uppställning av försäljningsenhet ske?

Karlsborgs kommun upplåter plats som har bedömts lämplig för uppställning av mobila försäljningsenheter. 

I Karlsborgs tätort är platsen, Öltappen.

Ansökan 

Följande information ska finnas med i ansökan.

  • Företagsnamn
  • Tänkt utbud - vad ska ni sälja? 
  • Hur ser vagnen, ekipaget ut? Bifoga bild 
  • Strömbehov
  • Övrig information

Ansökan skrivs på enklaste vis i ett eget dokument samt bilder och skickas till catrin.skane@karlsborg.se

 

Sista dag att ansöka 8 april 2024 
Du kommer få besked inom 2 veckor efter sista ansökningsdatumet.

 

Kontaktuppgifter

Karlsborgs kommun, 0505-170 00 / direktnummer 0505-17141
Polismyndigheten Västra Götaland
Länk ansökan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
Miljösamverkan Östra Skaraborg, 0500-41 83 87
E-post: info@miljoskaraborg.se
Räddningstjänsten Skaraborg, 0500-42 40 40
E-post: raddningstjansten@rtjskaraborg.se