Sektionsritning

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Vad är en sektionsritning?

En sektionsritning visar precis som planritningen ett snitt genom byggnaden, men här har byggnaden skurits vertikalt. Sektionsritningen är viktig för att visa rums- och våningshöjder och våningssamband. Den är också viktig för att visa hur fönster placeras i höjdled och vilka kvaliteter rummen i byggnaden har.

Ritningen ska vara ritade på följande sätt:

  • Ritad på ett olinjerat vitt och orutat papper
  • Sektionsritningen redovisas i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Mått anges i millimeter
  • Svartvit

Vad ska sektionsritningen innehålla?

  • Våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och takvinkel
  • Skallinjal
  • Ritningshuvud