Färdtjänst och riksfärdtjänst

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Buss västtrafik

Karlsborgs kommun samarbetar med Tibro och Hjo kommuner i frågor som rör kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

Den gemensamma enheten som sköter dessa frågor finns i Tibro kommun:

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

Skolskjuts

Kollektivtrafikkontoret i Tibro

0504-18000
kollektivtrafikkontoret@tibro.se