Sök

804 träffaralla sidor inom Allt innehåll som ändrats efter 2023-01-21

 • Startsida

  Bildspel Startsida - PRIVATPERSON - PRIVATPERSON - Bildspel Startsida - FÖRETAG, SKOLA, VERKSAMHET - FÖRETAG, SKOLA, VERKSAMHET - E-tjänster - Använd gärna våra e-tjänster för att anmäla/ansöka eller följa ditt ärende. Gå vidare till våra ...

 • Om webbplatsen

  Tillgänglighet - Webbplatsen är anpassad för en upplösning på 1024 pixlar. Om du förstorar webbplatsen så kan det innebära att du inte ser hela sidan på skärmen samtidigt. Översättning - Innehållet på webbplatsen kan översättas med hjälp ...

 • Företag

  Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det ställs speciella krav på vissa ...

 • Privatperson

  Du som privatperson och invånare i någon av våra kommuner ska alltid kunna känna dig trygg med att bli serverad fräscha livsmedel och att natur och miljö mår så bra som möjligt. Har du problem med din boendemiljö, störande djur, nedskräpade ...

 • Startsida

  Självservice - Anmäl ärenden, gör ansökningar etc. via vår självservice Självservice Tömning av enskilda avlopp Hitta direkt - Avfallstaxa och avgifter Återvinningscentraler Vanliga frågor, FAQ Nyheter - 1-13 Krusegårdens återvinningscentral ...

 • Enskilda avlopp

  Tömning av enskilda avlopp - Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. 16 2023 Nya avfallsföreskrifter fr.o.m. 16 januari 2023. - Beställa slamtömning utöver ...

 • Anslagstavla

  Detta är Avfall & Återvinning Skaraborgs digitala anslagstavla. Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap 10 § kommunallagen såsom till exempel kungörelser och tillkännagivande av protokolls justering. Överklagande - Kommunalförbundets ...

 • Pågående upphandling

  Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Uppgift om kontaktperson anges nedan vid aktuell upphandling. Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun. - Skriv ...

 • Sop- och latrinhämtning

  Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för: - Insamling och behandling av hushållsavfall. - Information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i förbundets medlemskommuner: - Essunga - Falköping ...

 • Vanliga frågor, FAQ

  Denna sida är under uppbyggnad, fler frågor och svar kommer. Hur startar jag sophämtning eller slamtömning? OBS! Om ditt ärende avser Essunga eller Grästorp, tömning av enskilda avlopp, tryck här för och välj sedan kommun, i dessa kommuner ...