Sök

69 träffaralla sidor inom Evenemang

 • Rådet för funktionshinderfrågor

  | Webbsida, Evenemang

  För funktionshinderfrågor - 5 februari 2018, Kl. 13:00 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Länk till rådet för funktionshinderfrågors kallelser, handlingar och protokoll. - Kontakt - Karlsborgs kommun ...

 • Kommunstyrelsen

  | Webbsida, Evenemang

  Avgifter - Kommunstyrelsen - 15 oktober 2019, Kl. 15:00 Fler tillfällen Alla - 12 november 2019, Kl. 09:00 - 17 december 2019, Kl. 09:00 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Kommunstyrelsens sammanträden är öppna ...

 • Barn- och utbildningsnämnden

  | Webbsida, Evenemang

  Och utbildningsnämnden - 5 november 2019, Kl. 18:00 Fler tillfällen Alla - 10 december 2019, Kl. 18:00 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Sammanträdena är öppna för allmänheten. - Länk till ...

 • Kultur- och fritidsnämnden

  | Webbsida, Evenemang

  Och fritidsnämnden - 16 oktober 2019, Kl. 18:00 Fler tillfällen Alla - 20 november 2019, Kl. 14:00 - 11 december 2019, Kl. 18:00 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Kultur- och fritidsnämndens möten är öppna ...

 • Kommunala pensionärsrådet

  | Webbsida, Evenemang

  Kommunala pensionärsrådet - 25 november 2019, Kl. 13:30 - Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Länk till kommunala pensionärsrådets kallelser, handlingar och protokoll. - Kontakt - Karlsborgs kommun - Storgatan 16 - 546 82 ...

 • Kommunfullmäktige

  | Webbsida, Evenemang

  Avgifter - Kommunfullmäktige - 28 oktober 2019, Kl. 18:30 Fler tillfällen Alla - 25 november 2019, Kl. 18:30 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten ...

 • Byggnadsnämnden

  | Webbsida, Evenemang

  Avgifter - Byggnadsnämnden - 5 december 2019, Kl. 13:30 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Länk till byggnadsnämndens kallelser, handlingar och protokoll. - Kontakt - Karlsborgs kommun - Storgatan 16 - 546 82 Karlsborg ...

 • Socialnämnden

  | Webbsida, Evenemang

  Avgifter - Socialnämnden - 4 november 2019, Kl. 17:00 Fler tillfällen Alla - 2 december 2019, Kl. 16:00 - Sessionssalen, Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Länk till socialnämndens kallelser, handlingar och protokoll - Kontakt - ...

 • Karlsborgs folkhälsoråd

  | Webbsida, Evenemang

  Karlsborgs folkhälsoråd - 7 februari 2018, Kl. 09:00-12:00 - Länk till folkhälsorådets kallelser, handlingar och protokoll. - Kontakt - Karlsborgs kommun - Storgatan 16 - 546 82 Karlsborg - Telefon: 0505-170 00 - E-post: kommun@karlsborg.se ...

 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  | Webbsida, Evenemang

  Utbildningsnämndens arbetsutskott - 25 oktober 2019, Kl. 11:00 Fler tillfällen Alla - 25 november 2019, Kl. 15:00 - Karlsborgs kommunhus, Storgatan 16 - Kontakt - Karlsborgs kommun - Storgatan 16 - 546 82 Karlsborg - Telefon: 0505-170 00 - ...