Sök

875 träffaralla sidor inom övriga

 • Miljömål

  De nationella miljömålen säger att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. - När det ...

 • Frågor och svar om matavfall

  Varför har ni valt detta system? - Vi har utrett om och hur insamling av matavfall ska kunna genomföras på bästa sätt och kommit fram till att detta sätt är det mest fördelaktiga. Det är också det system som används av de flesta kommuner ...

 • Självservice

  (Sidan är under uppbyggnad) Kundservice (utebliven tömning, abonnemang, fakturafrågor etc.) - Abonnemangsändring Anmäl ägarbyte, alla kommuner förutom Essunga, Grästorp, Götene och Vara Anmäl ägarbyte, Essunga, Grästorp, Götene och Vara ...

 • Avfallstaxa och avgifter

  På denna sida hittar du information om följande: Avfallstaxa: Gäller avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera. Mottagningsavgifter för sluttäckningsmaterial och verksamhetsavfall. Läs mer i våra ...

 • Sluttäckning

  Avfall & Återvinning Skaraborg handlägger sluttäckningen av deponier i fem av medlemskommunerna. Dessa deponier är Borreboda i Töreboda, Bångahagen i Mariestad, Norra Skogen i Karlsborg, Odenslund i Gullspång och Risängen i Skövde. Arbetet ...

 • E-tjänster och blanketter

  Vid start av nytt abonnemang: Hur startar jag sophämtning eller slamtömning? Information under vanliga frågor, FAQ. E-tjänster: Anmälan om ägarbyte vid försäljning och köp av ...

 • Statistik

  Mängderna hushållsavfall har fördelats enligt nedan: - Kg hushållsavfall per invånare 2019 2020 2021 Avfallsmängder totalt 556,4 633,7 568,4 Avfall med producentansvar 78,2 87,4 82,8 Elutrustning och batterier från hushåll 15,1 22,2 13,0 Förpackningar ...

 • Visselblåsning

  Har du som är eller har varit anställd, sökande eller delaktig i Avfall & Återvinning Skaraborgs verksamhet upplevt missförhållanden? Såsom olagliga eller olämpliga beteenden eller händelser. Då kan du anonymt anmäla det via vår visselblåsningstjänst. ...

 • Information in English

  Our organization - Waste recycling Skaraborg (A&ÅS) was founded in 2000 as Sweden´s first example of direct cooperation between municipalities in the field of waste managemnet and recycling. Today the organization consists of thirteen member municipalities ...

 • Avfallsnytt

  Avfallsnytt är en informationsbroschyr som delas ut till hushållen två gånger per år. Den delas oftast ut tillsammans med reklamen. Om du har avsagt dig reklam så får du ändå Avfallsnytt, då den räknas som samhällsinformation. På sidan ...