Sök

1467 träffaralla sidor inom Allt innehåll

 • Utbildning

  Här kan du anmäla dig till våra webbutbildningar. Introduktionsutbildning och redovisningsutbildning för ställföreträdare. Du måste inte anmäla dig till båda utbildningarna på en gång, du kan välja den ena eller den andra. Du behöver inte ...

 • Om Överförmyndaren

  Överförmyndarkontoret i Skövde - E-post: ois@skovde.se Telefon: 0500-49 88 60 Våra telefontider är: Tisdagar 9-11 och Torsdagar 13-15 Adress: - Kungsgatan 19B - 54131 SKÖVDE Boka besök - För att boka ett besök hos överförmyndare i Skövde tar ...

 • Till dig som behöver hjälp

  Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en god man eller förvaltare. En godman eller förvaltare kan du ha rätt till om du har: En sjukdom ...

 • Om barn under 18 år

  Omyndiga barn kan ha olika behov av hjälp och insatser. En del har tillräckligt stöd av sina biologiska föräldrar. Andra kan behöva hjälp från en utomstående för att få den hjälp och de insatser de behöver. I första hand är det föräldrarna ...

 • Bli god man eller förvaltare

  Vill du bli god man eller förvaltare? - Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet ...

 • Blanketter & E-tjänster

  I menyn under den här huvudrubriken hittar du blanketter och e-tjänster för olika ändamål inom överförmyndarens verksamhetsområde. Blanketter som är i pdf-format öppnas i ett nytt fönster. För att få tillgång till materialet behöver du ...

 • För god man och förvaltare

  Välkommen! Under den här huvudrubriken har vi samlat information som är bra för dig att känna till. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman, utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar ...

 • Det här är Miljösamverkan

  Vårt uppdrag - Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarar för den kommunala tillsynen som avser hälsoskydd miljöskydd livsmedelskontroll - Vi har också tagit på oss tillsynsuppgifter från länsstyrelsen. Det praktiska tillsynsarbetet utförs av ...

 • Avfallstaxa och avgifter

  På denna sida hittar du information om följande: Avfallstaxa: Gäller avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera. Mottagningsavgifter för sluttäckningsmaterial och verksamhetsavfall. Läs mer i våra ...

 • Sluttäckning

  Avfall & Återvinning Skaraborg handlägger sluttäckningen av deponier i fem av medlemskommunerna. Dessa deponier är Borreboda i Töreboda, Bångahagen i Mariestad, Norra Skogen i Karlsborg, Odenslund i Gullspång samt Risängen i Skövde. Arbetet ...