Sök

1870 träffaralla sidor inom Webbsida

 • Arbetsmarknadsenheten

  | Webbsida

  Lyssna - Arbetsmarknadsenheten - Pausa bildspel - Arbetsmarknadsenheten arbetar för att fler ska ha arbete och en egen försörjning. Vi vill stötta dig som arbetssökande och boende i Karlsborg mot dina mål utifrån ...

 • Näringsliv

  | Webbsida

  Lyssna - Näringsliv - Karlsborgs kommuns näringslivsenhet skall strategiskt och målinriktat arbeta för att utveckla kommunens näringsliv - Näringslivsenheten skall medverka för ett bra investeringsklimat och underlätta ...

 • Jobba hos oss

  | Webbsida

  Hos oss - Kommunen som arbetsgivare - Finns det någon annan arbetsgivare som kan erbjuda ett så varierat utbud av yrken som en kommun? - Förmåner som anställd - Vi vill att du ska ha en trygg anställning och en bra balans ...

 • Flytta till Karlsborg

  | Webbsida

  Till Karlsborg - Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns strand. Här finns det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. ...

 • Energi och klimat

  | Webbsida

  Och klimat - I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst ...

 • Modersmålsundervisning

  | Webbsida

  Lyssna - Modersmålsundervisning - En information till elever och föräldrar i Karlsborgs kommun för elever med annat modersmål än svenska. - Undervisning i modersmål - De barn som talar ett annat språk än ...

 • Hot och våld i nära relationer

  | Webbsida

  Nära relationer - Våld i nära relation är att bli illa behandlad, fysiskt eller psykiskt, av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att ...

 • Patientsäkerhet

  | Webbsida

  Lyssna - Patientsäkerhet - Patientsäkerhetslagen (PSL) ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Enligt PSL ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande ...

 • Integration och mångfald

  | Webbsida

  Och mångfald - Integration och uppnå mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden. Karlsborgs kommun strävar efter att vara en kommun där alla kan känna sig välkomna ...

 • Kommunal hälso- och sjukvård

  | Webbsida

  Och sjukvård - Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för ...