Sök

1870 träffaralla sidor inom Webbsida

 • Om webbplatsen

  | Webbsida

  Om webbplatsen - På vår webbplats ska du få svar på dina frågor som rör kommunen och få information om vad Karlsborgs kommun gör och vilken service vi erbjuder. - Webbplatsen är mobilanpassad och ska fungera ...

 • Planering

  | Webbsida

  Visionsarbetet sträcker sig över åren 2021 och 2022. Under våren 2021 arbetade kommunens organisation med att ta fram underlag för de värdeord som kommer att prägla den fortsatta dialogen med invånarna. - Så ...

 • Våra värdeord

  | Webbsida

  Visionsarbetet "Karlsborg 2035" kretsar kring sju värdeord som kommunens personal och politiker tillsammans har arbetat fram. - Det är utifrån de här värdeorden som vi vi också har samlat in tankar och idéer ...

 • Kort om visionsarbetet "Karlsborg 2035"

  | Webbsida

  Karlsborgs kommun håller på att arbeta fram en ny vision som ska ersätta den tidigare "Vision 2020". Den nya visionen ska vara vår vägvisare in i framtiden och kommer att sträcka sig till år 2035 och ...

 • Vård, stöd & omsorg

  | Webbsida

  Stöd & omsorg - Hitta snabbt - Kontakta socialförvaltningen - Boende för dig som är äldre - Avgifter vård och omsorg - Familjecentralen - Lämna synpunkt - Akut hjälp och kontakter - Här hittar du telefonnummer ...

 • Kanaltrafik och sjöfart

  | Webbsida

  Och sjöfart - Pausa bildspel - Karlsborg är omgivet av vatten och kanaltrafiken och båtlivet är viktiga för samhället. Här får du information om broöppningarna vid Göta kanal samt ett urval av regler ...

 • Tillgänglighetsdatabasen

  | Webbsida

  Lyssna - Tillgänglighetsdatabasen - I tillgänglighetsdatabasen hittar du som boende eller besökare i Karlsborgs kommun information om hur tillgängligheten ser ut i offentliga lokaler och på allmänna platser i Karlsborg. ...

 • Lämna synpunkt

  | Webbsida

  Lämna synpunkt - Genom att lämna synpunkter på kommunens verksamhet i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag kan du vara med och påverka. Genom din delaktighet kan du hjälpa oss att förbättra ...

 • Karlsborgs kommun i sociala medier

  | Webbsida

  Sociala medier - Sociala medier är ett samlingsnamn för tjänster på internet som används för att kommunicera på olika sätt. Vi använder dem som komplement till vår vanliga webbplats. - Facebook - Karlsborgs ...

 • Felanmälan

  | Webbsida

  Lyssna - Felanmälan - Felanmälan - Gatubelysning - Det är energibolaget Karlsborgs Energi AB (KEAB) som ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Om du vill anmäla fel eller problem kring gatubelysningen ska du ta kontakt direkt ...