Är du intresserad av mark för din bikupa?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Illustration med ett ett litet bi som flyger

4 juni 2024

Karlsborgs kommun vill stimulera till att ge bin en trygg plats att bo och samla nektar och pollen. Därför erbjuder kommunen mark för att placera ut bikupor - en konkret åtgärd som hjälper till att skapa en miljö där både bin och växter kan trivas. Är du intresserad?

Bin spelar en avgörande roll i att bevara och stärka vår biologiska mångfald. Deras pollineringstjänster är nödvändiga för att många växter ska kunna reproducera sig och fortsätta växa. Utan bin skulle många av de växter vi är beroende av, både för mat och för att upprätthålla ekosystemens hälsa, inte kunna överleva. Detta skulle leda till en minskning av växtdiversiteten och påverka hela näringskedjan, från insekter till större djur.

Kommunen erbjuder mark för bikupor

Kommunen har tagit initiativet att erbjuda mark för att placera ut bikupor, ett viktigt steg för att stödja binas överlevnad och välmående. Många bikupor och vilda bin har svårt att hitta tillräckligt med föda och skydd på grund av förlusten av naturliga habitat. Genom att tillhandahålla mark där bikupor kan placeras, bidrar kommunen direkt till att ge dessa viktiga pollinatörer en trygg plats att bo och samla nektar och pollen. Detta är en konkret åtgärd som hjälper till att skapa en miljö där både bin och växter kan trivas.

Samarbete för vår gemensamma framtid

Detta initiativ visar att kommunen aktivt strävar efter att samarbeta med olika aktörer för en hållbar utveckling. När kommunen, jordbrukare, markägare, företagare och privata aktörer samarbetar för att skydda och stödja binas habitat, skapas synergier som gynnar hela ekosystemet. Detta samarbete är ett exempel på hur samhället kan ta ansvar och bidra till en mer hållbar framtid.

Förutom de ekologiska fördelarna, innebär fler bin också bättre skördar för jordbrukare. Många grödor, inklusive frukter och grönsaker, är beroende av binas pollinering för att producera rikliga och högkvalitativa skördar. 

Att skydda och stödja bin är en ekologisk nödvändighet. Genom att erbjuda mark för bikupor, tar kommunen ett viktigt steg mot att säkerställa en rik biologisk mångfald och hållbara jordbrukssystem. Vi uppmuntrar alla som har möjlighet att samarbeta med kommunen i detta viktiga ändamål att göra det, för binas skull och för vår gemensamma framtid.

Kontakt och information

Isabell Holm, processledare för Hållbart Karlsborg

  • 0505-172 96
  • isabell.holm@karlsborg.se